Smluvní podmínky

Tuto propagační akci s názvem „Kampaň pro rok 2019 spočívající ve vrácení peněz při nákupu vybraných projektorů BenQ“ („propagační akce“) pořádá společnost BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Nizozemí („BenQ“). Zákazníci svou účastí přijímají následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“).

 1. Právní podmínky

  Tyto informace o možnosti vrácení peněz a účasti v kombinaci s oznámením o podmínkách používání společnosti BenQ a zásadami ochrany osobních údajů společnosti BenQ jsou základem těchto VOP.

  Účastí v propagační akci souhlasí zákazník s těmito VOP. Společnost BenQ smí tyto VOP kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Účastníci jsou povinni tyto změny přijmout.

 2. Období a podmínky propagační akce

  Období nákupu trvá od 1. listopadu do 31. prosince 2019 (fakturační datum). Uplatnění nároku lze provést v období, které začíná a končí 30 dnů po fakturačním datu, tj. od 30. listopadu 2019 do 31. ledna 2020 (období pro uplatnění nároku).

  Všechny platné produkty zařazené do propagační akce (příloha „produkty zařazené do propagační akce“) je třeba zakoupit v období od 1. listopadu do 31. prosince 2019 u příslušného prodejce (příloha „prodejci zařazení do propagační akce“) online nebo v obchodě v oblasti zapojené do propagační akce (příloha „oblasti zapojené do propagační akce“).

 3. Právo na účast

  Zaměstnanci společnosti BenQ, zaměstnanci z přidružených a/nebo partnerských či spolupracujících společností a agentur, prodejci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou z propagační akce vyloučeni. Prodejci a distributoři nesmějí uplatňovat nárok jménem svých zákazníků.

  Účastníci musí být obyvateli země v oblasti zapojené do propagační akce.

  Účast je bezplatná a nákup zboží nebo služeb vás nezavazuje k účasti v propagační akci.

  Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

 4. Předmět a pravidla účasti

  Účastník obdrží peníze převodem ve své místní měně v závislosti na zakoupeném produktu (příloha „částky k zpětnému proplacení“).

  Aby mohl účastník uplatnit svůj nárok na vrácení peněz, musí si během období propagační akce v oblasti zapojené do propagační akce zakoupit platné produkty zařazené do propagační akce. Nárok na vrácení peněz je třeba uplatnit do 15. ledna 2020 prostřednictvím online formuláře společnosti BenQ, jenž je k dispozici zde:

  www.benq-promotion.com

  Ve formuláři je třeba uvést osobní údaje a informace o zakoupeném produktu a rovněž nahrát platnou fakturu.

  Účastník je povinen nahrát platnou fakturu. Osobní údaje uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí odpovídat informacím uvedeným při uplatňování nároku ve formuláři.

  Pronajaté produkty nebo produkty pořízené na leasing jsou z propagační akce vyloučeny. Dodací list nebo snímek obrazovky s objednávkou nejsou považovány za platné nahrané dokumenty.

  Propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí společnosti BenQ.

 5. Produkty zařazené do propagační akce

  Je nutné zakoupit nový originální produkt BenQ uvedený v seznamu „produktů zařazených do propagační akce“.

  Každý účastník smí požadovat vrácení peněz u každého produktu zařazeného do propagační akce pouze jednou.

  Pokud účastník vrátí svůj produkt zařazený do propagační akce, nárok bude zrušen.

 6. Uplatnění nároku

  Po uplatnění nároku obdrží účastník e-mail s potvrzením. Společnost BenQ ověří tento nárok a v druhém e-mailu s potvrzením sdělí účastníkovi informaci, zda je jeho nárok platný či nikoli.

  Po ověření obdrží účastník svůj kód pro uplatnění nároku. Společnost BenQ obvykle provede zpracování žádosti do 14 dnů od ověření.

  Pokud účastník neobdrží e-mail s potvrzením nebo své peníze v tomto časovém období, může se obrátit na tým podpory na adrese info@benq-promotion.com.

 7. Slosování

  Každý účastník propagační akce bude automaticky zařazen do slosování. Slosování proběhne 3. února 2020. Výherce získá výlet do Hollywoodu pro 2 dospělé osoby (starší 18 let), který se uskuteční v dubnu nebo květnu 2020.

  Délka výletu bude 4 noci a 5 dní. Společnost BenQ poskytne letenku a ubytování v hotelu se snídaní v Hollywoodu včetně jednodenního výletu plného aktivit souvisejících s filmem.

  Hodnota a rozsah ceny se mohou lišit. Společnost BenQ si vyhrazuje právo nahradit jakékoli ceny položkami podobné hodnoty bez předchozího upozornění. Ceny jsou nevratné, nevyměnitelné, nesměnitelné za hotovost a nepřevoditelné. Společnost BenQ neposkytuje žádné záruky ani závazky, pokud jde o jakékoli předpokládané obchodní podmínky v souvislosti s cenami, mimo jiné včetně podmínek týkajících se kvality, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

  Výherce bude informován e-mailem 16. ledna 2020 a pro získání své ceny musí poskytnout poštovní adresu. Pokud výherce neodpoví společnosti BenQ do 14 dnů od přijetí oznámení zaslaného společností BenQ, jeho cena propadne a společnost BenQ bude mít právo vybrat dalšího výherce podle výše uvedeného postupu (a tento výherce bude muset odpovědět na oznámení o jeho vítězství do 14 dnů, jinak také přijde o cenu).  Pokud výherce cenu odmítne nebo pokud bude jeho žádost neplatná nebo v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, cena propadne a společnost BenQ bude mít právo vybrat jiného výherce.

  Společnost BenQ si vyhrazuje právo zveřejnit a zobrazit jména, adresy, fotografie nebo zvukové a obrazové záznamy výherců v jakýchkoli hromadných sdělovacích prostředcích nebo marketingových materiálech pro reklamní a propagační účely, aniž by tím vznikal nárok na jakékoli platby či jinou kompenzaci.

 8. Předčasné ukončení

  Společnost BenQ má právo kdykoli ukončit nebo pozastavit propagační akci, zejména pokud dojde k poruchám, narušením, podvodům, napadením viry nebo podobným incidentům a pokud je ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo proces konání propagační akce.

  V případě předčasného ukončení neexistují žádné možnosti pro uplatnění nároků nebo požadavků.

 9. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje jako jména, adresy atd. budou ukládány společností BenQ v období konání propagační akce a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti BenQ (https://www.benq.eu/en-eu/policy/privacy-policy.html)

  Tyto údaje budou drženy v přísné tajnosti a nebudou zveřejňovány ostatním. Po skončení propagační akce budou všechny údaje smazány.

  Poskytovatel služeb, kterým je společnost ninepoint consulting GmbH, Schanzenstr. 24, 51063 Kolín, Německo, obdrží od společnosti BenQ údaje zákazníků za účelem ověření nároků v rámci propagační akce a provedení plateb koncovým zákazníkům. Zpracovatelem údajů je společnost BenQ.

 10. Schválení

  Odesláním žádosti prostřednictvím formuláře účastník potvrzuje, že si přečetl VOP a přijímá je. Společnost BenQ má právo VOP kdykoli změnit. Pokud účastník se změnami nesouhlasí, může svou žádost zrušit zasláním e-mailu na adresu info@benq-promotion.com.

  Vymáhání vrácení peněz právní cestou není možné.


Příloha:

Produkty zařazené do propagační akce a částky k zpětnému proplacení:

Model Částka k zpětnému proplacení
W2700 2500,- Kč
W1720 1300,- Kč
TK800M 1300,- Kč
GV1 800,- Kč

Prodejci zařazení do propagační akce:

Oblasti zapojené do propagační akce:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom