Terms and Conditions

Denne kampagne "BenQ-kampagne om tilbagebetaling på projektor 2019" ("kampagne") udføres af BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Holland ("BenQ"). Kunden accepterer følgende vilkår og betingelser ved deres deltagelse.

 1. Juridiske betingelser

  Disse oplysninger om refusion og deltagelse kombineret med BenQ Meddelelse om Vilkår for brug og BenQ Politik om beskyttelse af personlige oplysninger danner grundlag for disse vilkår og betingelser.

  Ved at deltage i kampagnen accepterer kunden disse vilkår og betingelser. BenQ kan ændre disse vilkår og betingelser til hver en tid uden varsel. Deltagere er forpligtet til at acceptere disse ændringer.

 2. Kampagneperiode og -sted

  Købsperioden er gældende fra 1. november - 31. december, 2019 (fakturadato). Indløsning er mulig 30 dage efter fakturadatoen mellem 30. november, 2019 - 31 januar, 2020 (indløsningsperiode).

  Alle gyldige kampagneprodukter ("kampagneprodukter" i bilag) skal være købt mellem 1. november - 31. december, 2019 hos en kampagneforhandler ("kampagneforhandlere" i bilag), online eller i en butik i kampagneområdet ("kampagneområde" i bilag).

 3. Ret til at deltage

  BenQ-medarbejdere, medarbejdere fra søsterselskab og/eller partner eller samarbejdende virksomheder og bureauer, forhandlere, distributører og dennes medarbejdere er udelukket fra deltagelse i kampagnen. Forhandlere og distributører har ikke ret til indløsning på vegne af deres kunde

  Deltagere skal være bosiddende i et land i kampagneområdet.

  Deltagelse er gratis og ikke tilknyttet køb af varer eller tjenester.

  Hvis du er momsregistreret, og du modtager en rabat, kan den reducere den skattemæssige værdi af dit køb, og du skal muligvis reducere din indgående skat i henhold hertil.

 4. Deltageren modtager en pengeoverførsel i deres lokale valuta, afhængigt af det købte produkt ("krav på indløsninger" i bilag).

  Deltageren skal købe gyldige kampagneprodukter inden for kampagneperioden i kampagneområdet for at kunne gøre krav på tilbagebetalingen. Vedkommende skal gøre krav på sin tilbagebetaling inden 31. januar, 2020 via den online BenQ-formular, angivet her:

  www.benq-promotion.com

  På deltagelsesformularen skal der angives personlige oplysninger, oplysninger om det købte produkt, og den gældende faktura skal uploades.

  Deltageren skal uploade en gyldig faktura. Personlige fakturaoplysninger (navn, adresse) skal svare til indløsningsoplysningerne.

  Lejede eller leasede produkter er ikke inkluderet i kampagnen. En leveringsnote eller et skærmbillede af ordren er ikke gyldige uploads.

  Kampagnen kan ikke kombineres med en anden BenQ-kampagne.

 5. Kampagneprodukter

  Det er nødvendigt at købe et nyt, originalt BenQ-produkt, som angivet på listen over kampagneprodukter.

  Hver deltager må kun indløse hvert kampagneprodukt én gang.

  Hvis deltageren returnerer kampagneproduktet, annulleres kravet om indløsning.

 6. Indløsning

  Deltageren modtager en bekræftelses-e-mail efter indløsningen. BenQ kontrollerer indløsningen, og med en anden bekræftelses-e-mail modtager deltageren oplysninger om, hvorvidt kravet om indløsning er gældende eller ej.

  Efter validering modtager deltageren indløsningskoden. BenQ går som regel videre med sagen inden for en tidsperiode på 14 dage efter validering.

  Hvis ikke deltageren modtager en bekræftelses-e-mail eller pengene inden for denne tidsramme, kan vedkommende kontakte supportteamet via info@benq-promotion.com.

 7. Præmieudtrækning

  Hver deltager i kampagnen deltager automatisk i en præmieudtrækning. Udtrækningen finder sted d. 3. februar, 2020. Vinderen får en tur til Hollywood for 2 voksne (18+) i april eller maj 2020.

  Turen varer i 4 nætter og 5 dage. BenQ betaler flybillet, hotelophold med morgenmad i Hollywood med én dag fyldt med filmrelaterede aktiviteter.

  Præmiens værdi og omfang kan variere. BenQ forbeholder sig retten til at erstatte evt. præmier med andre med lignende værdi uden forudgående varsel. Præmierne kan ikke refunderes, ikke byttes, ikke indløses til kontanter og kan ikke overdrages. BenQ fremstiller ingen erklæringer, garantier eller løfter af nogen art hvad angår evt. underforståede vilkår og betingelser for præmierne, herunder, men ikke begrænset til, kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

  Vinderen underrettes via e-mail d. 15. februar 2020 og skal angive en postadresse for at gøre krav på præmien. Hvis ikke vinderen svarer BenQ inden for 14 dage efter at være blevet underrettet af BenQ, mister vinderen sin præmie, og BenQ er berettiget til at vælge en anden vinder i henhold til proceduren beskrevet ovenfor (og denne pågældende vinder skal svare på underretningen af deres præmie inden for 14 dage, ellers vil vedkommende også miste præmien).  Hvis en vinder afviser præmien, eller deltagelsen er ugyldig eller ikke opfylder disse vilkår og betingelser, vil vinderen miste sin præmie, og BenQ er berettiget til at vælge en anden vinder.

  BenQ forbeholder sig retten til at udgive og vise navn, adresse, billede, lyd og visuelle optagelser af vinderen i evt. massemedier eller marketingmaterialer for annoncører og til publicity uden betaling eller kompensation.

 8. Tidligt ophør

  BenQ har retten til at afslutte kampagnen eller sætte den på pause til enhver tid, hvis der opstår fejl, afbrydelser, svindel, vira eller lignende hændelser, og hvis administration, sikkerhed, retfærdighed, integriteten af eller proceduren for kampagnen påvirkes.

  Der er ingen muligheder for indløsning eller krav efter det tidlige ophør.

 9. Beskyttelse af data

  Personlige data som navne, adresser osv. gemmes af BenQ inden for kampagneperioden og under BenQ Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (https://www.benq.eu/en-eu/policy/privacy-policy.html)

  Disse data opbevares under stærk fortrolighed og videregives ikke til andre. Alle data slettes efter kampagnen.

  Serviceudbyderen ninepoint consulting GmbH, Schanzenstr. 24, 51063 Köln, Tyskland modtager kundedataene som databehandler fra BenQ for at validere kampagnens krav om indløsning og foretager betalingen til slutkunderne. Databehandler er BenQ.

 10. Godkendelse

  Ved at sende indsendelsesformularen godkender deltageren, at vedkommende har læst og accepterer vilkårene og betingelserne. BenQ har ret til at ændre vilkårene og betingelserne til hver en tid. Hvis deltageren ikke accepterer ændringerne, kan vedkommende annullere kravet om indløsning ved at sende en e-mail til info@benq-promotion.com .

  Regres over for retten er ikke tilladt.


Bilag:

Kampagneprodukter og indløsning:

Model Indløsningsbeløb
W2700 760 dkr.
W1720 380 dkr.
TK800M 380 dkr.
GV1 230 dkr.

Kampagneforhandlere:

Kampagneområde:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom