Terms and Conditions

Deze actie, de „BenQ Projector Cashback Campagne 2019” („actie”), zal worden uitgevoerd door BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Nederland („BenQ”). Door deelname gaan de klanten akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden („AV”).

 1. Juridische bepalingen

  Deze informatie over vergoeding en deelname, de BenQ Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het BenQ Privacybeleid vormen samen de basis voor deze AV.

  Deelname aan de actie betekent dat de klant akkoord gaat met deze AV. Het is BenQ toegestaan deze AV te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. De deelnemers zijn verplicht deze wijzigingen te accepteren.

 2. Actieperiode en kader

  De aankoopperiode loopt van 1 november tot 31 december 2019 (factuurdatum). Terugbetaling kan 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tussen 30 november 2019 en 31 januari 2020 (terugbetalingsperiode).

  Alle geldige actieproducten (bijlage „actieproducten”) moeten tussen 1 november en 31 december 2019 online of in een winkel in het actiegebied (bijlage „actiegebied”) worden gekocht bij een deelnemende dealer (bijlage „actiedealers).

 3. Recht op deelname

  BenQ-medewerkers, medewerkers van filialen en/of partners of samenwerkende ondernemingen en agentschappen, dealers, distributeurs en hun medewerkers zijn uitgesloten van de actie. Het is dealers en distributeurs niet toegestaan claims in te dienen uit naam van hun klanten.

  Deelnemers moeten ingezetenen te zijn van een land in het actiegebied.

  Deelname is kosteloos en niet afhankelijk van de aankoop van goederen of services.

  Als u ingeschreven bent in het btw-register en u krijgt korting, kan dit vermindering van de belastbare waarde van uw aankoop betekenen. Het kan in dat geval nodig zijn uw voorbelasting dienovereenkomstig te verminderen.

 4. Onderwerp en regels van deelname

  De deelnemer ontvangt een overboeking van geld in zijn plaatselijke valuta, afhankelijk van het gekochte product (bijlage „claims”).

  Om aanspraak te kunnen maken op zijn cashback dient de deelnemer gedurende de actieperiode geldige actieproducten te kopen in het actiegebied. Hij moet zijn cashback vóór 31 januari 2020 opvragen via de onderstaande link met het online BenQ-formulier:

  www.benq-promotion.com

  Hij moet op het deelnameformulier zijn persoonsgegevens en gegevens over het gekochte product verstrekken en de geldige factuur uploaden.

  De deelnemer moet een geldige factuur uploaden. De persoonsgegevens op de factuur (naam, adres) moeten overeenkomen met de terugbetalingsgegevens.

  Gehuurde of geleasede producten zijn uitgesloten van de actie. Leveringsbonnen of screenshots van de bestelling worden niet beschouwd als geldige uploads.

  De actie kan niet worden gecombineerd met een andere BenQ-actie.

 5. Actieproducten

  Het is nodig een nieuw, origineel BenQ-product te kopen dat op de lijst met „actieproducten” staat.

  Het is per deelnemer uitsluitend één keer per actieproduct toegestaan een claim in te dienen.

  Als de deelnemer zijn actieproduct retourneert, wordt de claim geannuleerd.

 6. Terugbetaling

  De deelnemer ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn terugbetalingsverzoek. BenQ controleert het terugbetalingsverzoek en bevestigt in een tweede e-mail aan de deelnemer of zijn claim al dan niet geldig is.

  Na geldigverklaring ontvangt de deelnemer zijn terugbetalingscode. Gewoonlijk gaat BenQ binnen een periode van 14 dagen over tot validatie.

  Als de deelnemer binnen deze periode geen bevestigingsmail of zijn geld ontvangt, kan de deelnemer contact opnemen met het supportteam via info@benq-promotion.com.

 7. Verloting

  Elke deelnemer aan de actie neemt automatisch deel aan de verloting. De trekking vindt plaats op 3 februari 2020. De winnaar ontvangt een reis voor 2 volwassenen (18+) naar Hollywood in april of mei 2020.

  De duur van de reis is 4 nachten en 5 dagen. BenQ verstrekt een vliegticket en verblijf, inclusief ontbijt, in een hotel in Hollywood en een eendaagse trip boordevol activiteiten die verband houden met film.

  De waarde en omvang van de prijs kunnen variëren. BenQ behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door items van gelijksoortige waarde. Prijzen zijn niet restitueerbaar, niet ruilbaar, niet in te ruilen voor contant geld en niet overdraagbaar. BenQ geeft geen verklaring, garantie of toezegging van welke aard dan ook aangaande impliciete voorwaarden met betrekking tot de prijzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

  De winnaar wordt per e-mail in kennis gesteld op 15 februari 2020. De winnaar moet een postadres doorgeven voor het opvragen van zijn prijs. Als een winnaar BenQ geen antwoord geeft binnen 14 dagen na kennisgeving door BenQ komt de prijs van de winnaar te vervallen. BenQ heeft in dat geval het recht een andere winnaar aan te wijzen volgens de hierboven beschreven procedure. Deze winnaar moet binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn winst reageren, anders komt zijn prijs eveneens te vervallen.  Als een winnaar zijn prijs weigert, wanneer zijn inzending ongeldig is of een schending van deze Algemene Voorwaarden inhoudt, komt de prijs van de winnaar te vervallen en is BenQ gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.

  BenQ behoudt zich het recht voor zonder betaling of vergoeding de namen, adressen, foto's, audio-opnames en visuele opnames van de winnaars voor advertentie- en reclamedoeleinden te publiceren en openbaar te maken in massamedia of marketingmateriaal.

 8. Vervroegde beëindiging

  BenQ heeft het recht de actie op elk willekeurig moment te beëindigen of te onderbreken in geval van defecten, storingen, bedrog, virussen of soortgelijke voorvallen en wanneer het beheer of de veiligheid, billijkheid en integriteit van de actieprocedure nadelig worden beïnvloed.

  Het is niet mogelijk na vervroegde beëindiging claims of vorderingen in te dienen.

 9. Gegevensprivacy

  Persoonsgegevens zoals namen, adressen, enz. worden door BenQ bewaard voor de duur van de actie en overeenkomstig het BenQ Privacybeleid (https://www.benq.eu/en-eu/policy/privacy-policy.html)

  Deze gegevens worden op strikt vertrouwelijke wijze bewaard en worden niet doorgegeven aan derden. Na afloop van de actie worden alle gegevens verwijderd.

 10. Goedkeuring

  Door inzending van het inzendingsformulier verklaart de deelnemer de AV te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. BenQ heeft te allen tijde het recht de AV te wijzigen. Als de deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij zijn claim annuleren door een e-mail te sturen aan info@benq-promotion.com.

  Instelling van beroep bij de rechtbank is niet toegestaan.


Bijlage:

Actieproducten en claim:

Model Claimbedrag
W2700 100,00 EUR
W1720 50,00 EUR
TK800M 50,00 EUR
GV1 30,00 EUR

Actiedealers:

Actiegebied:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom