Terms and Conditions

Denne kampanjen «BenQ projektor med cashback-kampanje 2019» («kampanjen») vil bli gjennomført av BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Nederland («BenQ»). Kundene godtar følgende vilkår og betingelser ved å delta.

 1. Juridiske forhold

  Denne informasjonen om tilbakebetaling og deltakelse, kombinert med BenQs brukervilkår og BenQs personvernpolicy, er grunnlaget for disse vilkår og betingelser.

  Ved å delta i kampanjen, godtar kunden disse vilkår og betingelser. BenQ har lov til å endre disse vilkår og betingelser når som helst uten forvarsel. Deltakere er nødt til å godta disse endringene.

 2. Kampanjeperiode og ramme

  Kjøpsperioden er fra 1. november til 31. desember 2019 (fakturadato). Cashback-kampanjen gjelder innen 30 dager etter fakturadato, mellom 30. november 2019 og 31. januar 2020 (perioden for Cashback-kampanjen).

  Alle gyldige kampanjeprodukter (vedlegg «kampanjeprodukter») må være kjøpt mellom 1. november og 31. desember 2019 hos en forhandler som deltar i kampanjen (vedlegg «Forhandlere som deltar i kampanjen“) på nett eller i en butikk i området for kampanjen (vedlegg «Område for kampanjen»).

 3. Rett til å delta

  Deltakere må være innbyggere i et land i området for kampanjen.

  Deltakelsen er gratis og uten tilknytning til kjøpet av varer eller tjenester.

  Hvis du er mva-registrert, og du får en rabatt, kan det redusere den skattemessige verdien av kjøpet ditt, så du må kanskje redusere den inngående merverdiavgiften tilsvarende.

 4. Deltakere og regler for deltakelse

  Deltakeren vil motta en bankoverføring i sin lokale valuta, avhengig av det kjøpte produktet (vedlegg «Be om cashback»).

  Deltakeren må kjøpe gyldige kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden i området for kampanjen for å kunne be om cashback. Deltakeren må be om cashback før 31. januar 2020 via BenQs nettskjema, som kan finnes her:

  www.benq-promotion.com

  På deltakelsesskjemaet må deltakeren oppgi sine personopplysninger, informasjon om det kjøpte produktet og laste opp den gyldige fakturaen.

  Deltakeren må laste opp en gyldig faktura. Personopplysninger på fakturaen (navn, adresse) må være den samme som opplysningene på forespørselen om cashback.

  Produkter som er leid eller leaset er ekskludert fra kampanjen. En følgeseddel eller et skjermbilde av bestillingen er ikke gyldige opplastinger.

  Kampanjen kan ikke kombineres med en annen BenQ-kampanje.

 5. Kampanjeprodukter

  Det er nødvendig å kjøpe et nytt, originalt BenQ-produkt, som er på listen over «kampanjeprodukter».

  Hver deltaker har bare lov å be om cashback én gang for hvert kampanjeprodukt.

  Hvis deltakeren returnerer sitt kampanjeprodukt vil forespørselen om cashback bli kansellert.

 6. Cashback

  Deltakerne vil få en e-postbekreftelse etter cashback-forespørselen. BenQ kontrollerer forespørselen og en andre e-postbekreftelse til deltakeren vil informere om forespørselen er gyldig eller ikke.

  Etter validering vil deltakeren motta sin cashback-kode. Vanligvis går BenQ videre med dette innen en tidsperiode på 14 dager etter validering.

  Hvis deltakeren ikke får en e-postbekreftelse eller pengene sine innen denne tidsrammen, kan han eller hun ta kontakt med supportteamet på e-post: info@benq-promotion.com.

 7. Trekning

  Hver deltaker i kampanjen vil automatisk delta i en trekning om en reise. Trekningen vil finne sted 3. februar 2020. Vinneren vil få en reise til Hollywood for 2 voksen (over 18 år) i april eller mai 2020.

  Reisens varighet er 4 netter og 5 dager. BenQ sørger for flybilletter, hotellopphold med frokost i Hollywood med én hel dag fylt med filmrelaterte aktiviteter.

  Premiens verdi og omfang kan variere. BenQ forbeholder seg retten til å erstatte alle premier med andre premier av lignende verdi uten noe forvarsel. Premier er ikke refunderbare, kan ikke byttes, kan ikke innløses for kontanter og er ikke overførbare. BenQ gir ingen representasjoner, garantier eller forpliktelser overhodet angående underforståtte vilkår og betingelser med hensyn til premiene, inkludert, uten begrensning, i forbindelse med kvalitet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

  Vinneren vil bli varslet via e-post 15. februar 2020 og må oppgi en postadresse for å kunne få premien. Hvis en vinner ikke svarer BenQ innen 14 dager etter å ha blitt varslet av BenQ, vil vinnerens pris gå tapt og BenQ skal ha rett til å velge en annen vinner i overensstemmelse med prosessen som er beskrevet over (og denne vinneren må også svare på varselet om at de har vunnet innen 14 dager, hvis ikke vil også deres premie gå tapt).  Hvis en vinner avviser premien eller påmeldingen er ugyldig eller i strid med disse vilkår og betingelser, vil vinnerens premie gå tapt og BenQ skal ha rett til å velge en annen vinner.

  BenQ forbeholder seg retten til å publisere og vise navn, adresse, bilder, lyd og videoopptak av vinnerne, i ethvert massemedium eller markedsføringsmaterialer til annonserings- og reklameformål, uten betaling eller kompensasjon.

 8. Tidlig avslutning

  BenQ har rett til å avslutte eller stanse kampanjen til enhver tid, hvis det forekommer funksjonsfeil, forstyrrelser, svindel, virus eller lignende hendelser, og hvis kampanjens administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller prosedyre er påvirket.

  Det er ingen alternativer for krav eller forespørsler etter tidlig avslutning.

 9. Personvern

  Personopplysninger som navn, adresser osv. vil bli lagret av BenQ bare innenfor kampanjens rammer, og i henhold til BenQs personvernpolicy (https://www.benq.eu/en-eu/policy/privacy-policy.html)

  Disse opplysningene vill bli oppbevart i streng fortrolighet, og vil ikke bli avslørt for andre. Etter kampanjen vil alle opplysninger bli slettet.

  Tjenesteleverandøren ninepoint consulting GmbH, Schanzenstr. 24, 51063 Köln, Tyskland motter kundens opplysninger som databehandler for BenQ for å validere forespørslene om cashback og utføre betalingene til sluttkundene. Databehandler er BenQ.

 10. Godkjenning

  Ved å sende inn innleveringsskjemaet, anerkjenner deltakeren at han eller hun har lest og godtar vilkår og betingelser. BenQ har rett til å endre disse vilkår og betingelser når som helst. Hvis deltakeren ikke godtar endringene, kan han eller hun kansellere forespørselen ved å sende en e-post til info@benq-promotion.com .

  Det er ikke tillatt å ty til domstoler.


Vedlegg:

Kampanjeprodukter og be om cashback:

Model Be om cashback
W2700 1030 nkr.
W1720 515 nkr.
TK800M 515 nkr.
GV1 310 nkr.

Forhandlere som deltar i kampanjen:

Område for kampanjen:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom