Terms and Conditions

Denna kampanj ”BenQ Projector Cashback Campaign 2019” (”kampanj”) genomförs av BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Nederländerna (”BenQ”). Kunderna godkänner följande villkor genom sitt deltagande.

 1. Rättsliga villkor

  Denna information om återbetalning och deltagande i kombination med BenQs meddelande om användningsvillkor och BenQs integritetspolicy är grunden för dessa villkor.

  Genom att delta i kampanjen samtycker kunden till dessa villkor. BenQ har rätt att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande. Deltagarna är skyldiga att godkänna dessa ändringar.

 2. Kampanjperiod och kampanjområde

  Kampanjperioden gäller från den 1 november - 31 december 2019 (fakturadatum). Återbetalning kan ske 30 dagar efter fakturadatum, mellan den 30 november 2019 - 31 januari 2020 (återbetalningsperiod).

  Alla giltiga kampanjprodukter (bilaga ”kampanjprodukter") måste köpas mellan den 1 november - 31 december 2019 hos en deltagande återförsäljare (bilaga ”återförsäljare som deltar i kampanjen") online eller i en butik i kampanjområdet (bilaga ”kampanjområde").

 3. Rätt att delta

  BenQ-anställda, anställda från dotterbolag och/eller partner eller samarbetsvilliga företag och agenturer, återförsäljare, distributörer och deras anställda är undantagna från kampanjen. Återförsäljare och distributörer får inte begära cashback på sina kunders vägnar.

  Deltagarna måste vara bosatta i ett land som ingår i området.

  Deltagandet är gratis och är inte kopplat till inköp av varor eller tjänster.

  Om du är momsregistrerad och får rabatt kan det minska det beskattningsbara värdet för ditt köp och så kan du behöva sänka din ingående mervärdesskatt i enlighet med detta.

 4. Regler och villkor för deltagande

  Deltagaren får en överföring av pengar i sin lokala valuta, beroende på den köpta produkten (bilaga ”begärd cashback").

  Deltagaren måste köpa giltiga kampanjprodukter inom kampanjperioden och inom kampanjområdet för att kunna begära sin cashback. Deltagaren måste begära sin cashback senast den 31 januari 2020 via BenQs onlineformulär:

  www.benq-promotion.com

  På deltagarformuläret måste deltagaren ange sina personliga uppgifter, information om den köpta produkten och ladda upp en giltig faktura.

  Deltagaren måste ladda upp en giltig faktura. Personlig fakturainformation (namn, adress) måste överensstämma med återbetalningsinformationen.

  Hyrda eller leasade produkter är undantagna från kampanjen. En följesedel eller en skärmdump av en beställning är inga giltiga uppladdningar.

  Kampanjen kan inte kombineras med andra BenQ-kampanjer.

 5. Kampanjprodukter

  Deltagaren måste köpa en ny BenQ-produkt i original som ingår i listan över ”kampanjprodukter".

  Varje deltagare får bara begära cashback på en kampanjprodukt en gång.

  Om deltagaren returnerar sin kampanjprodukt annulleras begärd cashback.

 6. Återbetalning

  Deltagaren får ett bekräftelsemeddelande efter återbetalning. BenQ kontrollerar återbetalningen och med ett andra bekräftelsemeddelande får deltagaren information om hens begäran är giltig eller inte.

  Efter valideringen får deltagaren sin återbetalningskod. BenQ behandlar vanligtvis kundens begäran inom 14 dagar efter validering.

  Om deltagaren inte får ett bekräftelsemeddelande eller sina pengar inom denna tidsram kan hen kontakta supportteamet via info@benq-promotion.com.

 7. Utlottning

  Alla deltagare ikampanjen deltar automatiskt i en utlottning. Dragningen kommer att äga rum den 3 februari 2020. Vinnaren får en resa till Hollywood för två vuxna (18+) i april eller maj 2020.

  Resans vistelse är 4 nätter och 5 dagar. BenQ erbjuder en flygbiljett, hotellvistelse med frukost i Hollywood med en dagsutflykt fylld med filmrelaterade aktiviteter.

  Prisets värde och omfattning kan variera. BenQ förbehåller sig rätten att ersätta alla priser med artiklar av liknande värde utan föregående meddelande. Priserna återbetalas inte, kan inte bytas ut eller lösas in mot kontanter och kan inte överlåtas. BenQ gör inga utfästelser, lämnar ingen garanti eller gör något åtagande överhuvudtaget för några underförstådda villkor med avseende på priserna, inklusive, utan begränsning, avseende kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

  Vinnaren meddelas via e-post den 15 februari 2020 och måste ange en postadress för att göra anspråk på priset. Om en vinnare inte lämnar något svar till på BenQ inom 14 dagar efter att ha meddelats av BenQ, förlorar vinnaren priset och BenQ har rätt att välja en annan vinnare enligt förfarandet som beskrivs ovan (och den vinnaren måste svara på vinstmeddelandet inom 14 dagar, annars förlorar denna vinnare också sitt pris).  Om en vinnare avvisar sitt pris eller deltagandet är ogiltigt eller strider mot dessa villkor, förlorar vinnaren sitt pris och BenQ har rätt att välja en annan vinnare.

  BenQ förbehåller sig rätten att publicera och visa namn, adress, foton, ljud- och visuella inspelningar av vinnarna, i massmedia eller marknadsföringsmaterial för reklam och publiceringsändamål utan betalning eller ersättning.

 8. Förtida avslut

  BenQ har rätt att när som helst avsluta eller göra ett uppehåll i kampanjen, om det inträffar fel, störningar, bedrägerier, virus eller liknande incidenter och om kampanjens administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller förfarande påverkas.

  Det finns inga möjligheter att begära cashback eller lägga fram krav efter ett förtida avslut.

 9. Personuppgiftsskydd

  Personuppgifter som namn, adresser osv. sparas av BenQ under kampanjen och inom ramen för BenQs integritetspolicy (https://www.benq.eu/en-eu/policy/privacy-policy.html)

  Dessa uppgifter förvaras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till andra. Efter kampanjen raderas alla data.

  Tjänsteleverantören ninepoint consulting GmbH, Schanzenstr. 24, 51063 Köln, Tyskland tar emot kunduppgifterna som registerförare från BenQ för att validera begäran om cashback inom kampanjen och utföra betalningar till slutkunderna. Registerförare är BenQ.

 10. Godkännande

  Genom att skicka deltagandeformuläret godkänner deltagaren att hen har läst och godkänt villkoren. BenQ har rätt att när som helst ändra villkoren. Om deltagaren inte godkänner ändringarna kan hen avbryta sin begäran om cashback genom att skicka ett e-postmeddelande till info@benq-promotion.com .

  Beslut kan inte överklagas.


Bilaga:

Kampanjprodukter och begäran om cashback:

Modell Cashback-belopp
W2700 1100 Skr.
W1720 550 Skr.
TK800M 550 Skr.
GV1 330 Skr.

Återförsäljare som deltar i kampanjen:

* Observera att för köp från den här partneren kommer ditt
återbetalningskrav att försenas tills 90-dagars returpolicy har gått ut.

Kampanjområde:

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Luxembourgh
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom